Proceskøling Køl, Frost & AC

Sekundære Kølevæsker til beskyttelse af Proceskølings-, Køle- & Fryseanlæg samt AC systemer

Process Cooling, Refrigeration & AC

Køl, Frost & AC

En række væsker til
AC og Klimakontrol
Fødevarefremstilling procesanlæg
Brygning og Automater
Detailhandel køl og frys
Plastemnefremstilling


 

Solvarmeenergi

En række væsker til
Solenergioplagring
Erhvervsbygninger
Alment boligbyggeri
Solvarmeparker
Private varmeanlæg

 

 


 

Jord- og Luftvarmegenvinding

En række væsker til
Jordvarmesystemer
Gulvvarme
Energibrønde
Kombinationsvarmesystemer

Kommerciel og privat Opvarmning

En række væsker til
Private centralvarmeanlæg
Kombinationsvarmeanlæg
Industrivarmeovne
Varmesystemer i kontorbygninger 

Kølevæske til Biomasseanlæg

En række væsker til
Biomasseanlæg
Industrielle biomassekedler
Fjernvarmeanlæg

Rensning og Vedligehold af Rørsystemer

En række væsker til rensning før idriftsættelse og efterfølgende vedligeholdese af rørsystemer i alle sektorer

Hæmmere og Supportservice

En række hæmmere og supportservice til imødegåelse af  korrosion, scaling og biologisk betingede problemer

Fødevareproduktion

En række væsker til
AC og Klimakontrol
Procesanlæg for fødevarefremstilling
Brygning og Automater
Detailhandel køl og frys
Fremstilling af plastkomponenter