1

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen in 2016 subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Het kabinet stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar.

Evenementen

70 miljoen euro subsidie in 2016 voor opwekken duurzame energie

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen in 2016  subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Het kabinet stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt daarnaast ook verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. 

Dit kondigde minister Kamp van Economische Zaken aan naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015. Met deze maatregelen wil de minister de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen. Hij intensiveert daarom de inzet van het Kabinet, zodat de doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken gehaald wordt.

Ook de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling wordt uitgebreid. Was daar het afgelopen jaar 3,5 miljard euro voor beschikbaar, in 2016 wordt dit ruimschoots verdubbeld naar 8 miljard euro subsidie  voor het opwek van hernieuwbare energie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Vorige pagina...