1

Voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren, dat is het doel van de nieuw opgerichte Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties vertegenwoordigd.

Evenementen

Branche en bedrijfsleven bundelen krachten voor duurzame energie

Voor 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening te realiseren, dat is het doel van de nieuw opgerichte Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die circa 1.000 bedrijven en energiecoöperaties vertegenwoordigd.

De NVDE zal fungeren als platform voor samenwerking binnen de duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. De NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die op allerlei verschillende plaatsen in de keten actief zijn op het gebied van duurzame energie.

De bundeling van krachten weerspiegelt het besef dat er samenwerking nodig is om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol en tijdig te realiseren en om de toekomstige energievoorziening als een duurzaam systeem stabiel te laten functioneren.

De transitie naar een op hernieuwbare bronnen gebaseerd energiesysteem verloopt dynamisch. Deze transitie is spannend, en ook een uitdaging. Een uitdaging die vereist dat marktpartijen, nieuwe technologieën en regelgeving goed op elkaar zijn aangesloten. Een goed georganiseerde duurzame energiesector is daarvoor onontbeerlijk’, aldus Teun Bokhoven, voorzitter NVDE. 

‘De kracht van de NVDE is een duidelijke focus op duurzame energie, met een brede blik vanuit de gehele keten: duurzame energieproducenten en coöperaties, landelijke en regionale systeembeheerders, energieleveranciers, toeleveranciers, en bedrijven die duurzame toepassingen zoals elektrisch laden en warmtepompen ontwikkelen. Met deelnemers vanuit al deze hoeken wil de NVDE het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

Organisatie De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE. Dit vanuit de filosofie dat door bundeling er veel meer bereikt kan worden dan wanneer iedere brancheorganisatie voor zichzelf werkt.

Lees meer op www.nvde.nl.

Vorige pagina...