1

Nederland gebruikt steeds meer bodemwarmte en bodemenergie. In de laatste vijf jaar is het gebruik ruimschoots verdubbeld naar 4 procent van het totaal aan hernieuwbare energie. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS.)

Evenementen

Gebruik bodemwarmte verdubbeld in laatste vijf jaar

Nederland gebruikt steeds meer bodemwarmte en bodemenergie. In de laatste vijf jaar is het gebruik ruimschoots verdubbeld naar 4 procent van het totaal aan hernieuwbare energie. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS.)

Bodemwarmte, of aardwarmte, is afkomstig uit het binnenste van de aarde en wordt ook geothermie genoemd. In Nederland gebruikt men deze energie door het oppompen van warm grondwater uit diepere aardlagen, een techniek die bij veel glastuinbouwbedrijven wordt toegepast om de kassen te verwarmen.

Om het gebruik van aardwarmte te stimuleren en de risico’s voor de initiatiefnemers te beperken, heeft de overheid de Garantieregeling Aardwarmte in het leven geroepen die een gedeelte van het risico op het misboren afdekt.

Bodemenergie

Warmteproductie met bodemenergie maakt gebruik van de warmte of koude uit de buitenlucht die in de bovenste laag van de bodem wordt opgeslagen. Het betreft vaak een combinatie van onttrekking van warmte in de winter en onttrekking van koude in de zomer. Over de laatste vijf jaar is de warmteproductie uit bodemenergie met 80 procent toegenomen.

Vooral in nieuwe grote kantoren is het een veel toegepaste techniek, omdat het relatief snel rendabel is want deze gebouwen hebben behalve een warmtevraag vaak ook een behoorlijke koelvraag.

Thermox

HydraTech raadt voor geothermische warmtesystemen en voor luchtwarmtesystemen het gebruik van de koelvloeistof Thermox aan. Dit zijn non-toxic koelvloeistoffen met antivries die – afhankelijk van het product – gemaakt zijn op basis van ofwel geraffineerde plantaardige extracten, ofwel ethyleenglycol, ofwel propyleenglycol in combinatie met corrosieremmers, schilferremmers en biologische remmers die voldoen aan de internationale standaard ASTM D1384.

Bron: CBS.nl.

Vorige pagina...