1

Evenementen

Kennisplatform voor gebruikers bodemenergie groeit

Gebruikers van warmte- en koudeopslagsystemen (wko) kunnen voortaan voor al hun informatie terecht op het Gebruikersplatform Bodemenergie en daar kennis en ervaring delen. Sinds de oprichting eerder dit jaar, stijgt het aantal deelnemers flink.

Het Gebruikersplatform Bodemenergie is een initiatief van de aanbieders van warmte- en koudeopslagsystemen, verenigd in brancheorganisatie BodemenergieNL en heeft zich als doel gesteld:

  1. Eindgebruikers van een wko helpen bij het optimaliseren van het systeem.
  2. Binnen 3 jaar het imago verbeteren van het product warmte- en koude opslag in de bodem.
  3. Samen ervoor zorgen dat de technologie van bodemenergie serieus bijdraagt aan de doelstellingen in het nationale Energieakkoord.
  4. Opkomen voor uw belangen op diverse niveaus.

Meer passie nodig voor bodemenergie

De potentie van bodemenergie in ons land is enorm, want er zijn duizenden wko’s in Nederland schrijft Dick Westgeest, projectmanager bij het Gebruikersplatform Bodemenergie op de website www.gebruikersplatformbodemenergie.nl. Het is daarom volgens hen belangrijk om WKO’s de komende jaren prominent op de voorgrond te zetten. ‘Daarvoor hebben we mensen met passie nodig; ervaringsdeskundigen die kunnen vertellen welke enorme winst bodemenergie hen oplevert.’

“De potentie van bodemenergie in Nederland is enorm. Daarom hebben we ervaringsdeskundigen nodig die enthousiast én eerlijk vertellen welke winst, maar ook welke aandachtspunten bodemenergie oplevert”, vertelt Dick Westgeest. Westgeest is projectmanager van het nieuwe Gebruikersplatform Bodemenergie.

Op 8 oktober legt Westgeest meer uit. Dat doet hij op de Energievakbeurs tijdens de workshop ‘WKO werkt goed als u er werk van maakt’.

Hydratech onderschrijft het nut en de potentie van bodemenergie en heeft voor koelinstallaties die hiermee werken zelfs een speciale range aan koudemiddelen ontwikkeld: Thermox

Vorige pagina...