1

Evenementen

Over enkele dagen start de Energiedialoog 2050

Vragen, uitdagingen en dilemma's rond energietransitie, daar gaat de Energiedialoog 2050 over. Op 7 april is de landelijke aftrap en ook u bent uitgenodigd. Praat mee als vakinhoudelijk expert en help mee met het bepalen van het nieuwe energiebeleid 'Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050'.

Het tijdperk van fossiele energie is voorbij. Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. Daardoor krijgen alle inwoners en bedrijven de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie.  

Gebouwen worden in de toekomst op een andere manier verwarmd,  mensen worden op andere manieren vervoerd en het landschap veranderd door zonne- en windmolenparken.  De overheid wil daarom in gesprek, want de energietransitie is iets wat de overheid niet alleen kan.

De overheid kiest er daarom voor om samen keuzes te maken en de Energiedialoog aan te gaan met burgers, bedrijven en experts om in de toekomst een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te hebben.

De landelijke aftrap op 7 april start met drie bijeenkomsten in een reeks van vele. En wel in Leeuwarden, Eindhoven en Rotterdam met als gespreksthema’s:  proceswarmte voor de industrie, warmte voor de wijk, Vervoer en Kracht & Licht, Warmte in de gebouwde omgeving.

Meer informatie en aanmelden voor deze of volgende bijeenkomsten kan via rvo.nl.

Vorige pagina...