products

BioTherm BE2 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.07 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

8.5

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende. .

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Industriel Varmeoverførselsvæske med frostsikring. Baseret på Ethylenglycol og BS6580 & ASTM D1384 med hæmmere klassificeret til høje temperaturer til Biomasse Varmesystemer. 

BioTherm BE2 er specielt formuleret og klassificeret til industriel anvendelse i Biomasse Varmesystemer.


Antifreeze Frostsikring

BioTherm BE2 kan blandes med vand i ethvert forhold og kan beskytte Biomasse Centralvarmesystemer ned til  -50°C afhængigt af koncentrationen.

Optimum Flow Optimalt Flow

BioTherm BE2 har forbedrede varmeoverførselskarakteristika inklusiv lavere dynamisk viskositet og højere varmekonduktivitet. Kurver og ydelsesdiagrammer fås ved henvendelse til os.

Corrosion control Korrosionskontrol

BioTherm BE2 indeholder synergistiske korrosionshæmmere for at beskytte de metaller, der normalt findes i sådanne systemer.
Produktet er testet i henhold til BS5117 og møder BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarder. 

BioTherm BE2 indeholder også scaling og biologiske hæmmere til at forhindre dannelsen af urenheder, hvilket betyder en længere operationel levetid og høj varmeeffektivitet. 

Biodegradable Bionedbrydelig

BioTherm BE2 blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012 bør alle rørsystemer være rene og fri for biologisk kontamination og urenheder før ibrugtagning.

For at formindske korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk fungerer bedst.

Bestem systemets totalvolumen inden påfyldning af BioTherm BE2 i henhold til den krævede mindste driftstemperatur (se tabel). Minimummængden af BioTherm BE2 bør ikke være under 20% af systemets volumen og maksimum bør ikke overstige 60%. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til blandingen. 

Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller Klorin (Cl-).

Sikkerhedsdata: Se det tilhørende Sikkerhedsdatablad - Kan hentes på vores hjemmeside via Login eller ved at kontakte os. 

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys

Leveres i: 25, 205 & 1000 liter beholdere og i hele tanke.

BioTherm BE2 kan også leveres færdigblandet.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af BioTerm BE2 Refraktiv Index
-10 20% 1.349
-15 27% 1.355
-20 32% 1.359
-25 37% 1.363
-30 41% 1.366
-35 45% 1.369

Til måling af procentdelen af BioTherm BE2 i systemet anvendes et refraktometer.

Til måling af procentdelen af BioTherm BE2 i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle BioTherm væsker