products

BioTherm DTX Fysiske egenskaber

Densitet:

1.11 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

8.0 - 8.5

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar strÃ¥farvet, lettere viskøs væske, som er sødlig i smagen og har en karakteristisk, men ikke gennemtrængende aroma.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Højeffektiv afgiftet varmeoverførselsvæske med frostsikring. Baseret på Ethylenglycol med det patenterede DeTox™ additiv og højtemperaturshæmmere, der opfylder korrosionsstandarderne i henhold til BS6580 & ASTM D1384 til brug i Biomassesystemer.

BioTherm DTX er specielt udviklet til Biomassesektoren for at udnytte Ethylenglycols fordele i forhold til Propylenglycol samtidig med, at produktet er afgiftet, hvilket betyder: 


Antifreeze Frostsikring

BioTherm DTX kan blandes med vand i ethvert blandingsforhold og kan beskytte Biomassevarmeanlæg helt ned til  -50°C afhængig af koncentrationen. 

non toxic Afgiftet

BioTherm DTX, som er baseret på Ethylenglycol, er testet og klassificeret som afgiftet af et EPA certificeret laboratorium. Tidligere var Propylenglycol det eneste tilgængelige afgiftede glycolprodukt, men det er ikke længere tilfældet. Hydratech har i samarbejde med Evans Cooling Systems, Inc. udviklet og patenteret DeTox® additivet. DeTox® forhindrer Ethylenglycol i at blive nedbrudt (under fordøjelsen) og omdannet til giftige biprodukter, som forårsager nyresvigt, blindhed og død. De tests, der er udført med BioTherm DTX bekræfter, at giftigheden var "så lav, at det var umuligt at fastsætte en LD50 værdi".

DeTox® additivet har meget lille effekt på varmeoverførslen eller frostsikringsydelsen.  

Optimum Flow Optimalt Flow

BioTherm DTX har forbedrede varmeoverførselskarakteristika, lavere dynamisk viskositet og højere varmelederevne.

Kontakt os for at rekvirere en sammenligningstabel over flydeevne.

Corrosion control Korrosionskontrol

BioTherm DTX indeholder synergistiske korrosionshæmmere til beskyttelse af metaller, der normalt anvendes i sådanne systemer. Tests, udført af et uafhængigt laboratorium, viser, at BioTherm DTX opfylder BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarder. BioTherm DTX indeholder også scaling og biologiske hæmmere, som hjælper med at forhindre tilsmudsning - hvilket fremmer lang driftstid og høj varmeeffektivitet. 

Biodegradable Bionedbrydelig

BioTherm DTX blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af 10 dage) og vil ikke forblive eller ophobe sig i miljøet.
 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012 bør alle rørsystemer være rene og fri for biologisk kontamination og urenheder før anvendelsen. 

For at formindske korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk fungerer bedst.

Bestem systemets totalvolumen inden påfyldning af BioTherm DTX i henhold til den krævede mindste driftstemperatur (se tabel). Minimummængden bør ikke være under 22% af systemets volumen og maksimum bør ikke overstige 60%.

Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til at blande i. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller Klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad - som kan rekvireres via login eller ved henvendelse til os.
 

Holdbarhed:  3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys.
 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i bulk.

BioTherm DTX kan også leveres færdigblandet - klar til brug.

Blandingsguide

Frostsikring °C v/v af BioTherm DTX Refraktiv Index
-10 22% 1.356
-15 28% 1.362
-20 33% 1.367
-25 38% 1.372
-30 42% 1.376
-35 46% 1.380

Til måling af procentdelen af BioTherm DTX i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle BioTherm væsker