products

FoodCool NTP-HT1 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.04 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 8.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar, lettere viskøs væske. Mildt sødlig smag og ingen gennemtrængende men karakteristisk aroma.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Flere FoodCool Produkter

  Sekundær kølemiddel baseret på USP/EP Food Grade Propylenglycol og FDA godkendte hæmmere mod korrosion og biologisk nedbrydning.


   

  FoodCool NTP-HT1 er specielt formuleret til kølesystemer i fødevare- & bryggerisektoren, hvortil United States Pharmacopeia eller European Pharmacopeia food grade monopropylenglycol er specificeret.


   


  Antifreeze Frostsikring

  FoodCool NTP-HT1 er blandbart med vand og kan beskytte kølesystemer ned til -50°C afhængigt af koncentrationen. FoodCool NTP-HT1 udviser super køleegenskaber, og blandinger med over 50% volumen fryser ikke til fast form, hvilket fjerner enhver bekymring om mulige ekspansions- og sprængningsskader.


   

  non toxic Giftighed

  FoodCool NTP-HT1 er med en LD50 test (Oral Rat) på >15.000 mg/kg kropsvægt klassificeret som relativ harmløs.  

  Corrosion control Korrosionskontrol

  FoodCool NTP-HT1 indeholder en unik korrosionshæmmer samt biocid, der er klassificeret som GRAS af US FDA. Korrosionshæmmeren beskytter alle metaller (undtagen Zink og Magnesium, som ikke anbefales til væskefyldte kølesystemer) og yder naturlig pH buffer til at forhindre forsyring.

  Biodegradable Bionedbrydelig

  FoodCool NTP-HT1 blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af 10 dage), og de forbliver ikke i miljøet eller bioakkumulerer. 

  Quality Assured Kvalitetssikret

  Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

  Anvendelse

  Ifølge BSRIA guide BG 29/2012 bør alle rørsystemer være rene og fri for biologisk kontamination og affaldsstoffer før påfyldning. 

  For at forhindre korrosion bør luftindtrængning minimeres. Systemer under tryk fungerer mest optimalt.  

  Bestem den totale systemvolumen og fyld FoodCool NTP-HT1 i systemet afstemt med den krævede minimumtemperatur (se tabel). Minimumdoseringen af FoodCool NTP-HT1 bør ikke være mindre end 25% af systemvolumen, maksimumvolumen af FoodCool NTP-HT1 bør normalt ikke overstige 60%. Vi anbefaler at anvende deioniseret, destilleret eller UltraPure™ vand til blandingerne. Undgå vand, der indeholder høje niveauer af calciumsalte eller chlor [Cl-].


  Helbred & Sikkerhed: Se venligst til det tilhørende Sikkerhedsdatablad. Kan fås ved Login eller ved henvendelse til os. 

  Holdbarhed: 3 år ved opbevaring i forseglede beholdere, der ikke må udsættes for direkte sollys. 

  Leveres i: 5, 10, 15, 20, 25, 205 & 1000 liter beholdere og i bulk.

  FoodCool NTP-HT1 leveres færdigblandet klar til brug eller som koncentrat.

  Blandingsguide

  Frost Protection °C v/v of FoodCool NTP-HT1 Refractive Index
  -10 25% 1.356
  -15 33% 1.364
  -20 39% 1.370
  -25 44% 1.373
  -30 48% 1.380
  -35 52.5% 1.383

  Til måling af procentdelen af FoodCool NTP-HT1 i systemet anvendes et refraktometer.