products

Purachem FRB21 Fysiske egenskaber

Udseende:

Lysegul væske

Konsistens:

Lav viskositet

Densitet:

1.01 - 1.1g/cm³ afhængigt af hæmmere

Lugt:

Karakteristisk for FRB21

Skum:

Lavtskummende

pH:

3 - 6 (1% opløsning)

Aktiv Biocid:

<4% aktiv THPS

Leveres i:

5, 25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Hurtigtvirkende ikke-oxiderende biocid kombineret med en effektiv bioopløsning. Formuleret til hurtig neutralisering af bredspektrede bakterie- og algeforekomster, som ofte findes i køle- og varmesystemer.


Funktion

Purachem FRB21 er velegnet til brug i en række varme- og kølesystemer. 

Purachem FRB21 kan anvendes som et biocid inden ibrugtagning for proaktivt at forhindre enhver bakterie- eller algevækst i systemet. 

Purachem FRB21 kan anvendes som et rensende biocid. Det er velegnet, når der skal implementeres en kemisk rensepolitik, såsom BSRIA BG 29/2012.

Udnyttelse

Purachem FRB21 kan leveres i koncentreret eller fortyndet form. Standardkoncentrationen kræver 5 liter pr. 2000 liter systemvolumen. Ved denne styrke kan lettere kontaminerede systemer neutraliseres i en enkelt arbejdsgang. 

Efter ibrugtagning;

  1. Tag en væskeprøve inden dosering for at bekræfte niveauet af evt. eksisterende biologisk aktivitet. 
  2. Tilsæt Purachem FRB21 i forholdet 5 liter pr. 2000 liter systemvolumen. For at sikre en effektiv blanding med den eksisterende systemvæske, skal Purachem FRB21 doseres ved hjælp af en doseringsmikser eller doseringspumpe.
  3. Tag en væskeprøve tre dage efter dosering for at fastslå, om al biologisk aktivitet er blevet neutraliseret. 

Før Ibrugtagning;

  1. Tag en væskeprøve før dosering for at få bekræftet niveauet af evt. eksisterende biologisk aktivitet. 
  2. Tilsæt Purachem FRB21 i forholdet 5 liter pr. 2000 liter af systemvolumen. For at sikre effektiv blanding med den eksisterende systemvæske, doseres Purachem FRB21 ved hjælp af en doseringsmikser eller doseringspumpe. 
  3. Ventilér systemet for evt. ophobet luft. 
  4. Recirkuér i minimum to timer og lad det stå i minimum 3 dage. 
  5. Tøm alle væsker før genpåfyldning af den krævede koncentration af varmeoverførselsvæske med hæmmere og godt kvalitetsvand. 
  6. Tag en prøve 3 dage efter ibrugtagning for at sikre, at al biologiske aktivitet er blevet neutraliseret. 

For mere detaljeret information om rensning af rørsystemer før ibrugtagning, se venligst BSRIA BG 29/2012 guiden på www.bsria.co.uk.

Anvendelse

Helbreds- & Sikkerhedsdata: Find det relevante sikkerhedsdatablad - Kan fås via Login eller ved at kontakte os. 

Holdbarhed: Minimum 2 år.

Emballagestørrelser: 5, 25 og 205 liter beholdere.

tilbage til alle Purachem væsker