products

Purachem HSC3 Fysieke eigenschappen

Uiterlijk:

Lichtblauwe vloeistof

Consistentie:

Lage viscositeit

Dichtheid:

1.01 g/cm³

Geur:

Kenmerkend voor QAC

Schuim:

Gemiddeld schuim

pH:

7 (1% oplossing)

Actieve Biocide:

<4% actieve QAC

Beschikbaar in:

5, 10, 15, 20, 25, 205 & 1000 liter containers en bulk tankers.

Databladen

Voor een offerte of ondersteuning

Tel: 0168 - 722 026
E-mail: info@hydratechbenelux.nl

Zeer effectief gecombineerd ontsmettingsmiddel en schoonmaakmiddel. Het is pH-neutraal en bevat een breed spectrum aan biocide en niet- ionogene oppervlakteactieve stoffen. Het is ideaal voor neutralisatie van lichte tot middelzware biologische verontreiniging, slijm en slib.

Purachem HSC3 is een mengsel van quaternaire ammoniumverbinding (QAC Biocide), een niet-ionische oppervlakteactieve stof en water, zodat het geschikt is voor elke gewenste sterkte.


Werking

Purachem HSC3 kan worden gebruikt als een leidingreinigingsmiddel voor inbedrijfstelling. Het is ideaal voor gebruik bij de uitvoering van een chemisch reinigingsbeleid, zoals BSRIA BG 29/2012.

Purachem HSC3 is geschikt voor toepassingen in een groot aantal verwarmings- en koelsystemen en om te helpen bij het herstellen van besmette systemen en deze terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Bijvoorbeeld na;

Purachem HSC3 is ook geschikt voor het reinigen van voedselcontainers in zuivelfabrieken enz.

Gebruik

Purachem HSC3 kan worden geleverd in concentraat en in verdunde vorm. De standaard concentratie vereist 25 liter per 1000 liter. Op deze sterkte kunnen licht verontreinigde systemen worden gereinigd in één bewerking.

De volgende procedure, toegepast in samenhang met de geschikte technische methoden*, zal het effect optimaliseren van Purachem HSC3:

 1. Tap de bestaande inhoud van het systeem af. Controleer de 'dode' stukken leiding en alle uitgangen te open om zeker te zijn van een volledige drainering.
 2. Hervul het systeem met vers water gemengd met de juiste hoeveelheid Purachem HSC3 (zie hierboven).
 3. Lucht het systeem, zodat alle lucht eruit kan.
 4. Pomp de vloeistof rond in het systeem. Laat het minimaal 2 uur en maximaal 24 uur circuleren. Check de alle filters regelmatig en maak deze schoon als dat nodig is.
 5. Herhaal stap 1.
 6. Vul opnieuw met vers water.
 7. Herhaal stap 3.
 8. Hercirculeer de vloeistof voor een uur en neem daarna een monster. Test het monster om te bevestigen dat alle biologische verontreiniging geneutraliseerd is.
 9. Herhaal stap 1.
 10. Vul het systeem opnieuw met de vereiste concentratie van het koudemiddel met remmers en water van goede kwaliteit.
 11. Herhaal stap 3.
 12. Herstart het systeem en neem een tweede monster voor laboratoriumanalyse. Graag verwijzen wij u naar het SureFlow vloeistof onderhoudsprogramma voor meer informatie over steekproeven en rapporten.

* Voor meer gedetailleerde informatie over het reinigen van leidingen voor inbedrijfstelling verwijzen wij u naar BSRIA gids: BG 29/2012 via www.bsria.co.uk.

Toepassing

Gezondheid & Veiligheid: Graag verwijzen wij u naar het bijbehorende Veiligheidssdatablad. Dit is beschikbaar via de login of op aanvraag.

Houdbaarheid: Minimaal 3 maanden.  

Beschikbaarheid: Purachem HSC3 is beschikbaar in: 5, 10, 15, 20, 25, 205 & 1000 liter containers.

Terug naar Purachem vloeistoffen