products

Purachem SRB20 Fysiske egenskaber

Udseende:

Gennemsigtig beige til brun væske

Konsistens:

Lav viskositet

Densitet:

1.2 g/cm³ afhængigt af hæmmere

Lugt:

Karakteristisk for SRB20

Skum:

Lavtskummende

pH:

8-9

Leveres i:

5, 25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Purachem SRB20 er et ikke-iltende biocid kombineret med en effektiv bioopløser med lang funktionstid. Purachem SRB20 er specielt formuleret til at stoppe vækst af bakterier og alger i køle- og varmesystemer over lang tid.


Funktion

Purachem SRB20 passer til brug i en lang række køle-og varmesystemer.

Purachem SRB20 kan bruges som et biocid lige efter vedligehold til proaktivt at forhindre væksten af bakterier og alger i systemet.

Purachem SRB20 kan bruges i systemer, der stoppes i nogen tid før vedligeholdelsen finder sted.

Udnyttelse

Purachem SRB20 leveres i koncentreret og færdigblandet form. En standardkoncentration kræver 5 liter per 2000 liter af systemvolumen. Ved denne styrke kan let kontaminerede systemer neutraliseres i én arbejdsgang.

Efter brug

 1. Tag en væskeprøve før dosering for at bestemme, om der er biologisk aktivitet 
 2. Tilføj Purachem SRB20 i forholdet 5 liter til 2000 liter af systemvolumen. For at sikre effektiv blanding i den eksisterende væske, doseres Purachem SRB20 med en forholdsblander eller doseringspumpe.
 3. Tag en væskeprøve tre dage efter dosering for at bekræfte, at al biologisk aktivitet er blevet neutraliseret
   

Før brug

 1. Tag en væskeprøve før dosering for at bestemme det biologiske aktivitetsniveau
 2. Tilføj Purachem SRB20 i forholdet 5 liter til 2000 liter af systemvolumen. For at sikre en effektiv blanding i den eksisterende væske, doseres Purachem SRB20 med en forholdsblander eller doseringspumpe
 3. Ventilér systemet for at fjerne luftlommer
 4. Recirkuler i minimum 2 timer og lad det "stå" i minimum 3 dage
 5. Tøm alle væsker før der påfyldes med den krævede koncentartion af varmeoverførseslvæske med hæmmere og en god vandkvalitet
 6. Tag en prøve 3 dage efter systemets ibrugtagning for at få bekræftet, at al biologisk aktivitet er blevet neutraliseret

For mere detaljeret information om rengøring af rørsystemer inden ibrugtagning se venligst BSRIA AG1/2001.1 guide via www.bsria.co.uk

Anvendelse

Sikkerhedsdatablade: Henvis venligst til det aktuelle Sikkerhedsdatablad - Kan rekvireres via Login eller ved henvendelse til os.

Holdbarhed: Minimum 2 år

Leveres i: 5, 25, 205 og 1000 liter beholdere.

tilbage til alle Purachem væsker