products

Solaris PGC Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar, lettere viskøs væske med en mild sødlig smag og en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Varmeoverførselsvæske med frostsikringsfunktion til håndtering af ekstremt høje temperaturer. Baseret på Propylenglycol og reversible fordampningshæmmere for at forhindre korrosion, slid- og biologisk tilsmudsning.

Solaris PGC er specielt fremstillet til solvarmesystemer. Produktet opererer effektivt ved op til 170°C i længere perioder og kan modstå temperaturer på helt op til 200°C i korte perioder. Produktet indeholder reversible fordampningshæmmere, som kan modstå stillestående temperaturer ved 300°C, mens det beskytter alle metallerne i solvarmesystemerne.


Antifreeze Frostsikring

Solaris PGC kan blandes med vand i ethvert forhold og kan beskytte solvarmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen. Solaris PGC udviser super kølekarakteristika, og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner alle bekymringer for frostsprængning og udvidelse i systemet.

non toxic Giftighed

Solaris PGC har en LD 50 giftighedsvudering (Oral Rat), hvor resultatet ligger på ≥15,000 mg/kg kropsvægt, hvilket svarer til 'realativt harmløs'. Dette bekræftes i henhold til Hodge & Sterner skalaen. 

Corrosion control Korrosionskontrol

Solaris PGC er blevet testet i hendhold til BS5117 og møder korrosionsgrænserne i BD6580 og ASTM D1384.

Solaris PGC indeholder polyacrylat, som kan fungere ved høje temperaturer, det er formuleret til at forhindre opbygning af slam
og beskytter mod slid. Herved forlænges systemets levetid og varmeeffektiviteten forbedres.

Biodegradable Bionedbrydelig

Solaris PGC blandinger er nemt bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk tilsmudsning før brug.

For at minimere korrosion bør iltpåvirkningen minimeres. Et system under tryk er bedst.

Solaris PGC er en koncentreret varmeoverførselsvæske. den kan blandes med demineraliseret eller UltrapureTM vand, for at få forskellige grader af frostbeskyttelse ved forskellige temperaturer. For at vedligeholde systemets integritet efterfyldes kun med Solaris PGC. 

Sikkerhedsdatablad: Det aktuelle sikkerhedsdatablad er tilgængeligt via login eller ved henvendelse til os.

Holdbarhed:  3 år ved opbevaring i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys. 

Leveres i:   25, 205 & 1,000 liter beholdere og i bulk.

Solaris PGC kan også leveres færdigblandet klar til brug.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af Solaris PGC Refraktiv Index
-20 40% 1.380
-25 45% 1.386
-30 50% 1.391

Til måling af procentdelen af Solaris PGC i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle Solaris væsker