For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Anbefalet udstyr til kemisk rensning, forberedelse og overvågning af vandbaserede væsker i varme- og kølesystemer. 

Refraktometre

Rekraktometre giver en mere nøjagtig og praktisk måde at bestemme det refraktive indeks på og derved den procentvise volumenkoncentration af diverse vand- & kølevæskeopløsninger. Hydratech udbyder manuelle og elektroniske refraktometre fra Bellingham & Stanley. 
 

Korrosionskupon  (måling af vægttab)

Dette er den mest simple teknik til at holde øje med korrosion. Kuponen udsættes for procesmiljøet i et givet tidsrum og fjernes derefter for at blive analyseret. Analysen indebærer normalt måling af vægttab. Ud fra vægttabet og testvarigheden kan korrosionsraten beregnes.
 

Sidestream Filtrering - F.eks. Kinetiske Separatorer

Kinetiske separatorer har ingen bevægelige dele og bruges til at separere vand fra mindre partikler, som har en højere vægtfylde. De findes i kulstofstål, i plastik eller rustfrit stål og varierer i størrelse fra 3/4" bsp forbindelser til 300 mm med kapaciteter fra 1,0 m3/time til 900 m3/time. Flytningseffektiviteten for denne teknologi er udelukkende baseret på vægtfylden af de faste bestanddele - jo højere vægtfylde desto højere effektivitet. Den ideelle anvendelse af denne teknologi er fjernelse af materialer med høj massefylde som f.eks. sand og scaling. 


Flowmeter til vandblandinger

I tilfælde af, at en automstisk hovdevandledning er forbundet direkte med et kølesystem, er det yderst vigtigt, at vandblandingen overvåges. Over tid vil koncentrationen af kølevæske blive fortyndet, hvis vandet ikke overvåges og ekstra kølevæske og hæmmere tilføjes forholdsmæssigt.  


Doseringskande

Lukkede recirkulerende rørsystemer (kølet eller varmt vand) kan doseres forskriftsmæssigt og enkelt ved brug af vores doseringskander. Ved at installere dem på tværs af  flow og tilføringslinjer, indlemmer de en portion af systemvandet, som kan drænes væk og erstattes med de kemikalier, der skal tilsættes. Når forbindelsen er genetableret skylles kemikalierne igennem systemet.
 

Doseringspumpesæt 

Doseringspumper og kar bruges, uanset hvor de koncentrerede hæmmere skal doseres med stor nøjagtighed i en defineret volumen og indenfor en bestemt tidsramme. Det er muligt at forbinde vandblandingsflowmetre med doseringspumpsæt og dosere forholdmæssige mængder af kølevæske og hæmmere til en hvilken som helst vandblanding. 

 


 


tilbage til alle SureFlow væsker