products

ThermaFlow CMF Fysiske egenskaber

Densitet:

1.08 -1.2 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar lettere viskøs væske. Mild sødligt i smagen med en karakteristisk aroma, som ikke er gennemtrængende

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Varmeoverførselsvæske med frostbeskyttelse til brug i kommercielle centralvarmesystemer. Baseret på Ethylenglycol med korrosions-, scaling- og biologiske hæmmere i henhold til BS6580 & ASTM 1384.

  

ThermaFlow CMF er særligt formuleret som varmeoverførselsvæske til kommercielt brug i centralvarmesystemer 


Antifreeze Frostsikring

ThermaFlow CMF er blandbart med vand i alle proportioner og kan beskytte centralvarmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration. 

ThermaFlow CMF udviser super kølekarakteristiska, og blandinger med over 55% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner bekymringerne for frostsprængning og udvidelse i systemet.

Optimum Flow Optimalt Flow

ThermaFlow CMF har forbedrede varmeoverførselskarakteristika, hvilket betyder lavere dynamisk viskositet og højere varmeoverførsel. Performancekurver kan rekvireres ved henvendelse til os. 

Corrosion control Korrosionskontrol

ThermaFlow CMF indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er testet i overensstemmelse med BS6580 & ASTM D1384 korrosionsstandarder. 

ThermaFlow CMF indeholder hæmmere mod slid og biologisk tilsmudsning, hvilket er med til at at forhindre forurening. Dette giver lang levetid og stor varmeoverførselseffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

ThermaFlow CMF blandinger er nemt bionedbrydelige (90% på ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet . 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012 bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsaflejringer før brug. 

For at minimere korrosion bør luftindtag minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og tilsæt ThermaFlow CMF i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se tabellen). Minimummængden af ThermaFlow CMF bør ikke være mindre end 20% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til opblanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorider [Cl-].


Sikkerhedsdatablade: Se venligst det aktuelle sikkerhedsdatablad, som rekvireres via login eller ved at kontakte os.

Holdbarhed: 3 år ved opbevaring i forseglede beholdere, som ikke må udsættes for direkte sollys.

Leveres i:  25, 205 & 1000 liter beholdere og tanke.

ThermaFlow CMF kan også leveres færdigblandet klar til brug.
 

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af ThermaFlow CMF Refraktiv Index
-10 20% 1.349
-15 27% 1.355
-20 32% 1.359
-25 37% 1.363
-30 41% 1.366
-35 45% 1.369

Til måling af procentdelen af ThermaFlow CMF i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle ThermaFlow væsker