products

ThermaFlow TPF Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar, lettere viskøs væske med en mild sødlig smag og en karakteristisk aroma, som ikke er gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Varmeoverførselsvæske med frostsikringsfunktion til brug i centralvarmesystemer. Baseret på Propyleneglycol, blandet med BS6580 & ASTM D1384 hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning. 

ThermaFlow TPF er særligt formuleret til brug i centralvarmesystemer og er en af de mest miljøvenlige og uskadelige varmeoverførselsvæsker til centralvarmesystemer.


Antifreeze Frostsikring

ThermaFlow TPF er blandbart med vand i alle proportioner og kan beskytte varmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration. 

ThermaFlow TPF udviser super kølekarakteristiska, og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner bekymringerne for frostsprængninger og udvidelse i systemet.

 

non toxic Giftighed

ThermaFlow TPF har en LD 50 giftihedsvurdering (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg kropsvægt, hvilket betyder, den er "relativt harmløs" i henhold til Hodge & Sterner skalaen. 

Corrosion control Korrosionskontrol

ThermaFlow TPF indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er testet i henhold til BS5117 og møder BS6580 & ASTM D1384 korrosionsstandarder.

ThermaFlow TPF indeholder hæmmere mod slid og biologisk tilsmudsning, hvilket understøtter lang driftstid og stor varmeoverførselseffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

ThermaFlow TPF blandinger er nemt bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsbelægninger før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtag minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og tilføj ThermaFlow TPF i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se tabellen). Minimummængden af ThermaFlow TPF bør ikke være mindre end 25% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne opblanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorider [Cl-].

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det aktuelle sikkerhedsdatablad, som er tilgængeligt via Login eller ved henvendelse til os.

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

ThermaFlow TPF kan også leveres færdigblandet - klar til brug.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af ThermaFlow TPF Refraktiv Index
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48.5% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af ThermaFlow TPF i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle ThermaFlow væsker