products

ThermaFlow VT3 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.26 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar, lettere viskøs væske.Mild sødlig i smagen med en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Varmeoverførselsvæske med frostsikringsfunktion til centralvarmesystemer. Baseret på raffinerede vegetabilske ekstrakter blandet med BS6580 & ASTM D1384 hæmmere mod korrosion, scaling og biologisk tilsmudsning. ThermaFlow VT3 er en af de mest miljøvendlige varmeoverførselsvæsker til centralvarmesystemer.

ThermaFlow VT3 er særligt formuleret til at forsyne installatører med en velegnet varmeoverførselsvæske til centralvarmesystemer. ThermaFlow VT3 er baseret på en raffineret vegetablisk ekstrakt, som er harmløs, bionedbrydelig og mere effektiv end kølevæsker baseret på propylenglycol, når det kommer til varmehåndtering. ThermaFlow VT3 anses for at være et af de mest miljøvenlige produkter med antifrostegenskaber på markedet. 


Antifreeze Frostsikring

ThermaFlow VT3 er blandbart med vand i alle proportioner og kan beskytte centralvarmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration.

ThermaFlow VT3 udviser super kølekarakteristiska, og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner bekymringerne for frostsprængning og udvidelse i systemet.

non toxic Giftighed

ThermaFlow VT3 har en LD 50 giftighed (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg kropsvægt, hvilket betyder, den er 'relativt harmløs' i henhold
tll Hodge & Sterner skalaen. 

Renewable Vedvarende

Fremstillet af en blanding af raffinerede vegetabilske ekstrakter, er derfor ikke udvundet af råolie eller har indhold af syntetiske komponenter.

Corrosion control Korrosionskontrol

ThermaFlow VT3 indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er testet i henhold til BS5117 og opfylder BS6580 & ASTM D1384 korrosionsstandarder

ThermaFlow VT3 indeholder hæmmere mod slid og biologisk tilsmudsning, hvilket hjælper med at forhindre aflejringer, hvorved driftstiden og varmeoverførselseffektiviteten øges.

Biodegradable Bionedbrydelig

ThermaFlow VT3 blandingen er nemt bionedbrydelig (90% over ti dage) og vil ikke forblive  eller ophobes i miljøet. 

 


 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsbelægninger før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtag minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og tilføj ThermaFlow VT3 i henhold til systemets minimum brugstemperatur
(se tabellen). Den mindste mængde ThermaFlow VT3 bør ikke være mindre end 25% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne opblanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorider [Cl-].


Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som er tilgængeligt via Login eller ved at kontakte os.

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

ThermaFlow VT3 kan også leveres færdigblandet - klar til brug.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af ThermaFlow VT3 Refraktiv Index
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af ThermaFlow VT3 i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle ThermaFlow væsker