products

BioTherm VB4 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.26 g/cm³

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig, lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende. .

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Biologisk nedbrydelig varmeoverførselsvæske med frostsikring. Baseret på raffinerede vegetabilske ekstrakter med korrosions-, scaling og biologiske hæmmere. Biotherm VB4 er testet i henhold til BS6580 & ASTM D1384 og er udviklet til Biomasse varmesystemer. 


 

BioTherm VB4 er specielt formuleret til at give installatørerne en varmeoverførselsvæske, som er 100% bæredygtig, dvs. produktet ikke stammer fra råolie. BioTherm VB4 er baseret på en bæredygtig raffineret vetabilsk ekstrakt, som er bionedbrydelig og termisk mere effektiv end Propylenglycolbaserede kølevæsker. BioTherm VB4 kan derfor anses som en af de mest miljøvenlige frostsikringsvæsker, der er tilgængelig.


Antifreeze Frostsikring

BioTherm VB4 kan blandes med vand i ethvert forhold og kan beskytte Biomasse Varmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen.

non toxic Giftighed

BioTherm VB4 har en LD50 giftighedsklassificering (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg kropsvægt (bw) = “Relativ Harmløs”.
Testen er bekræftet i henhold til Hodge & Sterner skalaen. 

Renewable Vedvarende

Fremstillet af en blanding af raffinerede vegetabilske ekstrakter, er derfor ikke udvundet af råolie eller har indhold af syntetiske komponenter.

Corrosion control Korrosionskontrol

BioTherm VB4 indeholder synergistiske korrosionshæmmere til at beskytte metaller, der normalt anvendes i sådanne systemer. 
Tests udført af  et uafhængigt laboratorium viser, at BioTherm VB4 opfylder BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarder. BioTherm DTX indeholder også scaling og biologiske hæmmere, som hjælper med at forhindre tilsmudsning - hvilket fremmer lang driftstid og høj varmeeffektivitet. 
 

Biodegradable Bionedbrydelig

BioTherm VB4 blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af 10 dage), og de hverken forbliver eller ophober sig i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012 bør alle rørsystemer være rene og fri for biologisk kontamination og urenheder før ibrugtagning.

For at formindske korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk fungerer bedst.

Bestem systemets totalvolumen inden påfyldning af BioTherm VB4 i henhold til den krævede mindste driftstemperatur (se tabel). Minimummængden af BioTherm VB4 bør ikke være under 20% af systemets volumen og maksimum bør ikke overstige 60%. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til blandingen. 

Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller Klorin (Cl-).

Sikkerhedsdata: Se det tilhørende Sikkerhedsdatablad - Kan rekvireres ved at kontakte os for login til hjemmesiden.

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys

Leveres i: 25, 205 & 1000 liter beholdere og i hele tanke.

BioTherm VB4 kan også leveres færdigblandet.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af BioTherm VB4 Refraktiv Index
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af BioTherm VB4 i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle BioTherm væsker