products

CoolFlow DTX Fysiske egenskaber

Densitet:

1.04 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Højeffektiv sekundær kølevæske, baseret på afgiftet Ethylenglycol blandet med det patenterede DeTox™ additiv samt hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning, der opfylder korrosionsstandarderne i henhold til BS6580 & ASTM D1384.

Coolflow DTX er særligt formuleret til at udnytte de fordele Ethylenglycol har i forhold til Propylenglycol:
 


Antifreeze Frostsikring

CoolFlow DTX kan blandes med vand i ethvert forhold og kan beskytte RAC systemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen.

non toxic Afgiftet

Selv om Coolflow DTX er baseret på Ethylenglycol, er det testet og klassificeret som afgiftet af et EPA certificeret laboratorium. Tidligere var Propylenglycol det eneste tilgængelige ugiftige glycolprodukt. Dette er ikke længere tilfældet. Hydratech har i sammarbejde med Evans Cooling Systems, Inc. udviklet det patenterede DeToxTM additiv. DeToxTM forhindrer Ethylenglycol i at blive omsat (under fordøjelse) til giftige biprodukter, som kan forårsage nyresvigt, blindhed og døden. Tests, udført med Coolflow DTX, bekræfter, at giftigheden er " så lille, at det var umuligt at bestemme en LD50 værdi".

DeTox® additivet har meget lidt indflydelse på varmeoverførsels- eller frostsikringsevnen. Der kræves ens volumen, hvadenten det er CoolFlow DTX eller Ethylenglycol med hensyn til at opnå en specifik frostbeskyttelse. 

Optimum Flow Optimalt Flow

CoolFlow DTX har forbedrede varmeoverførselskarakteristika inklusiv lavere dynamisk viskositet og højere varmelederevne. Ved at rette henvendelse til os, kan detaljeret sammenligningsdiagram rekvireres. 

Corrosion control Korrosionskontrol

Coolflow DTX indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i de systemer, hvori det anvendes. Det er testet i overenstemmelse med BS5117 og opfylder korrosionsstandarderne i henhold til BS6580 og ASTM D1384. 

CoolFlow DTX indeholder også scaling og biologiske hæmmere for at forhindre tilsmudsning - hvilket samtidig medfører en længere driftstid og højere termisk effektivitet. 

Biodegradable Bionedbrydelig

CoolFlow DTX blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage), og de hverken forbliver eller ophobes i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsrester før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og påfyld Coolflow DTX  i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se blandingstabellen). Mindstemængden af Coolflow DTX bør ikke være mindre end 22% af systemets volumen, og der bør normalt ikke være mere end maks. 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til opblandingen. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad. Som tilgås via login, der fås ved henvendelse til os.

Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Coolflow DTX kan leveres færdigblandet. 

Blandingsguide

Frostsikring °C v/v af CoolFlow DTX Refraktiv Indeks
-10 22% 1.356
-15 28% 1.362
-20 33% 1.367
-25 38% 1.372
-30 42% 1.376
-35 46% 1.380

Til måling af procentdelen af CoolFlow DTX i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle CoolFlow væsker