products

CoolFlow ECO2 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.26 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Økologisk og bionedbrydelig, sekundær frostsikret kølemiddel. Baseret på raffinerede vegetabilske ekstrakter med hæmmere mod korrosion, scaling og biologiske hæmmere, som er testet og godkendt i henhold til BS6580 & ASTM D1384. 

CoolFlow ECO2 er specielt formuleret til at forsyne AC og køleanlæg med en sekundær frostsikret kølevæske, som er 100% bæredygtigt og ikke udvundet af fossile brændstoffer.


Antifreeze Frostsikring

Coolflow ECO2 udviser super kølekarakteristika og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner enhver bekymring om mulige ekspansions- og sprængningsskader.

Coolflow ECO2 er blandbart med vand i ethvert forhold og kan beskytte RAC systemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration.

non toxic Giftighed

Coolflow ECO2 er baseret på bæredygtig, raffineret, vegetablisk ekstrakt, som er bionedbrydelig og mere varmeeffektiv end propylenglycolbaserede kølevæsker. CoolFlow ECO2 kan betragtes som en af de mest miljøvenlige frostsikringsvæsker, der kan fås.
 

Renewable Vedvarende

Fremstillet af en blanding af raffinerede vegetabilske ekstrakter, er derfor ikke udvundet af råolie eller har indhold af syntetiske komponenter.

Corrosion control Korrosionskontrol

Coolflow ECO2 indeholder synergistiske hæmmere for at beskytte metaller, der normalt findes i de systemer, som kølevæsken anvendes i.
De er testet i henhold til BS5117 og opfylder BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarderne. 
 

CoolFlow ECO2 indeholder scaling og biologiske hæmmere for at forhindre tilsmudsning - hvilket er med til at forlænge driftstiden og give en høj varmeeffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

CoolFlow ECO2 nedbrydes af naturlige processer. Dvs. produktet ikke forbliver eller ophobes i miljøet. Nedbrydningstiden fremgår detaljeret af Produktsikkerhedsdatabladet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk matriale før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst. Ilt (oxygen) gør korrosionsprocessen hurtigere og opbruger hæmmerne.

Bestem systemets totalvolumen og påfyld Coolflow ECO2 i hendhold til systemets minimum brugstemperatur (se tabellen). Minimummængden af Coolflow ECO2 bør ikke være under 25% af systemets volumen.Maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne blanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som tilgås via login, der oplyses ved henvendelse til os.

Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys. 

 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i tanke.

Coolflow ECO2 kan også leveres færdigblandet. 

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af CoolFlow ECO2 Refraktiv Indeks
-10 25% 1.355
-15 32% 1.362
-20 38% 1.367
-25 43% 1.372
-30 48% 1.377
-35 52% 1.380

Til måling af procentdelen af CoolFlow ECO2 i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle CoolFlow væsker