products

CoolFlow IGE Fysiske egenskaber

Densitet:

1.08 -1.2 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Coolflow IGE er en sekundær kølevæske med frostsikring til industriel anvendelse. Produktet er baseret på Ethylenglycol, som er testet og godkendt  i overensstemmelse med BS6580 & ASTM 1384 med hensyn til korrosions-, scaling og biologiske hæmmere.

CoolFlow IGE er specielt formuleret af Ethylentglycol til anvendelse som sekundær kølevæske i proceskølingsanlæg og køle- og airconditionsystemer, hvor giftighed ikke spiller nogen rolle.
 


Antifreeze Frostsikring

Coolflow IGE er blandbart med vand i ethvert forhold og kan beskytte RAC systemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen. CoolFlow IGE udviser super kølekarakteristika, og blandinger indeholdende mere end 55% volumen fryser ikke til fast form, hvilket fjerner enhver bekymring om mulige ekspansions- og sprængningsskader.

Optimum Flow Optimalt Flow

CoolFlow IGE  har  forbedrede varmeoverførselskarakteristika, hvilket betyder lavere dynamisk viskositet og forbedret termisk konduktivitet. Til detaljeret sammenligning kan flydeevnediagram rekvireres ved henvendelse til os. 

Corrosion control Korrosionskontrol

CoolFlow IGE indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er testet i overenstemmelse med BS5117 og opfylder BS6580 & ASTM D1384 korrosionsstandarder.

Coolflow IGE indeholder scale og biologiske hæmmere, som hjælper med at forhindre tilsmudsning - hvilket understøtter lang driftstid og stor varmeoverførselseffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

CoolFlow IGE blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af 10 dage) og hverken forbliver eller ophobes i miljøet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk affaldsrester før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og påfyld Coolflow IGE  i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se tabellen). Mindstemængden af Coolflow IGE bør ikke være mindre end 22% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til opblandingen. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som tilgås via login, der fås ved henvendelse til os

Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i: 25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Coolflow IGE kan leveres færdigblandet. 

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af CoolFlow IGE Refraktiv Indeks
-10 20% 1.349
-15 27% 1.355
-20 32% 1.359
-25 37% 1.363
-30 41% 1.366
-35 45% 1.369

Til måling af procentdelen af CoolFlow IGE i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle CoolFlow væsker