products

CoolFlow LVF Fysiske egenskaber

Densitet:

1.2 - 1.4 g/cm³

pH:

8.0 - 9.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Coolflow LVF er en afgiftet, sekundær kølevæske, som har meget lav viskositet. Baseret på kaliumformiat og korrosions-, scaling- og biologiske hæmmere godkendt i henhold BS6580 & ASTM 1384. 

CoolFlow LVF er specielt formuleret af kaliumformiat til anvendelse som en sekundær kølevæske til proceskøling, køle- og AC systemer. CoolFlow LVF har en væsentlig forbedret termisk effektivitet sammenlignet med glycolbaserede opløsninger.
 


Antifreeze Frostsikring

CoolFlow LVF leveres færdigblandet, blandet med den nødvendige volumen af UltraPureTM  for at opnå den ønskede frostbeskyttelse.

non toxic Afgiftet

CoolFlow LVF har en LD50 giftighedsklassificering (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg kropsvægt (bw) = “Relativ Harmløs”. Bekræftet i henhold til Hodge & Sterner skalaen.

Optimum Flow Optimalt Flow

CoolFlow LVF har forbedrede varmeoverførselskarakteristika inklusiv lavere dynamisk viskositet og højere specifik varme. Til detaljeret sammenligning kan flydeevnediagram rekvireres ved henvendelse til os.
 

Corrosion control Korrosionskontrol

CoolFlow LVF indeholder synergistiske korrosionshæmmere til beskyttelse af de metaller, der normalt findes i sådanne systemer. Det er testet i overensstemmelse med BS5117 og testet til at møde korrosionsstandarderne for blødt og rustfrit stål, aluminium, kobber, messing og støbejern BS6580 og ASTM D1384.

Zink og galvaniserede komponenter er ikke anbefalet til anvendelse i lukkede køle- og varmesystemer. 

CoolFlow LVF indeholder også scaling og biologiske hæmmere for at afhjælpe tilsmudsning - hvillket er medvirkende til en længere driftstid og høj termisk effektivitet. 

Biodegradable Bionedbrydelig

CoolFlow LVF blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage) og vil hverken forblive eller ophobes i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsrester før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og påfyld Coolflow LVF i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se blandingstabellen). Den minimale mængde af Coolflow LVF bør ikke være mindre end 22% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne opblanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som kan hentes via login eller ved henvendelse til os.

Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys. 

Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere samt i hele tanke.

Blandingsguide

CoolFlow LVF
(styrke)
Frostbeskyttelse °C Dynamisk Viscositet MPas (cP) Thermisk konduktivitet (W/mK) Refraktiv Indeks
LVF20 -20 1.8 0.56 1.3650
LVF30 -30 1.9 0.53 1.3735
LVF40 -40 2.2 0.52 1.3800
LVF50 -50 2.6 0.50 1.3865
LVF60 -60 2.9 0.48 1.3915

Til måling af procentdelen af CoolFlow LVF i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle CoolFlow væsker