products

CoolFlow NTP Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Sekundær bionedbrydelig kølevæske baseret på propylenglycol med hæmmere mod korrosion, scaling og biologisk tilsmudsning og godkendt i henhold til BS6580 & ASTM D1384.

CoolFlow NTP er specielt udviklet til anvendelse som sekundær kølevæske til proceskøling samt køle- og AC-systemer.


Antifreeze Frostsikring

CoolFlow NTP er blandbart med vand i ethvert blandingsforhold og kan beskytte RAC systemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen. CoolFlow NTP udviser fantastiske kølekarakteristika, og blandinger, der indeholder mere end 50% volumen, fryser ikke til fast form, hvilket fjerner enhver bekymring om mulige ekspansions- og sprængningsskader. 

non toxic Giftighed

CoolFlow NTP har en LD50 giftighedsklassificering (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg kropsvægt (bw) = “Relativ Harmløs”, bekræftet i henhold til Hodge & Sterner skalaen.

Corrosion control Korrosionskontrol

CoolFlow NTP indeholder synrgistiske korrosionshæmmere, som beskytter de metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er testet i overenstemmelse med BS5117 og opfylder BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarder. 

CoolFlow NTP indeholder også scaling og biologiske hæmmere for at forhindre tilsmudsning, hvilket samtidig medfører en længere driftstid og højere  termisk effektivitet. 

Biodegradable Bionedbrydelig

CoolFlow NTP-blandinger er naturligt bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage) og vil hverken forblive eller ophobes i miljøet. 

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk affaldsrester før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem den totale volumen i systemet og påfyld Coolflow NTP i henhold til den krævede minimumtemperatur (se tabellen). Mindstemængden af Coolflow NTP bør ikke være mindre end 25% af systemets volumen, maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til blandingen. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som kan hentes via login eller ved at kontakte os.

Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i: 25, 205 & 1,000 liter beholdere samt i hele tanke.

CoolFlow NTP leveres enten færdigblandet eller som koncentrat.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af CoolFlow NTP Refraktiv Indeks
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af CoolFlow NTP i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle CoolFlow væsker