Voor een offerte of ondersteuning

Tel: 0168 - 722 026
E-mail: info@hydratechbenelux.nl

Alcohol

Technische informatie

Ethylalcohol

Meestal aangeduid als Ethanol en soms als EA en pure alcohol.

Ethanol wordt van oudsher gebruikt in koelsystemen voor dranken, ijsbanen en geothermische warmteterugwinninglussen. Vooral in Scandinavië en Canada. Het gebruik ervan in deze landen wordt zorgvuldig afgewogen als gevolg van gezondheid- en veiligheidsproblemen. Vooral omdat het ontvlambaar is in concentraties van boven de vijf procent per volume water.

 

Methylalcohol

Meestal aangeduid als Methanol en soms als methylalcohol.

Methanol heeft veel dezelfde kenmerken als ethanol, maar het is veel meer toxisch en daarom zelden gebruikt in moderne systemen.