For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

CLP-Forordningen

Teknisk information

Regler & Forordninger

CLP forordningen omhandler trinvis udfasning af de gamle klassificeringsregler. CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger.

CLP forordningen er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) under FN. CLP forordningen erstatter det gamle ”stofdirektiv” (67/548/EØF) og ”præparatdirektiv” (1999/45/EF), som i Danmark er udmøntet i klassificeringsbekendtgørelsen. læs mere ved at klikke på linket nedenfor 

CLP Forordningen