For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

DeToxTM (afgiftning) af Ethylenglycol

Teknisk information

Hydratech har udviklet og patenteret et DeToxTM additiv. DeToxTM forhindrer Ethylenglycol i at metabolisere (under oral indtagelse) til et giftigt biprodukt, som kan føre til nyresvigt, blindhed og i værste tilfælde døden.

DeToxTM additivet har en meget lille effekt på varmeoverførsels- og frostsikringsegenskaberne. 
Giftigheden i forbindelse med EG forårsages af metabolitter i EG, hvoraf nogle er giftige. EG, der indtages metaboliseres til glycolaldehyd gennem alkoholdehydrogenase (ADH), et enzym der er nødvendigt for omdannelsen. Glycolaldehyd metaboliserer yderligere til glycolsyre (glycolyserer). Akkumuleringen af glycolsyre medfører metabolisk acidose. Også akkumulering af glycolsyre hænger sammen med en reduktion i koncentrationen af arteriel bicarbonat. Nogle af glycolsyrerne metaboliserer til glyoxylsyre (glyoxylate), som yderligere metaboliserer til oxalsyre (oxylat). Oxalsyre binder calcium til serum i blodet og 5 udskilles som krystaller af calciumoxalat.

Der findes to behandlinger mod EG forgiftning, som begge griber ind i virkningen af ADH enzymet for at forhindre den første metabolisering i reaktionskæden, nemlig metabolisering af MEG til glycolaldehyd.
Indtil fornylig har Ethanol været standard antistoffet til behandling af EG forgiftning. Men hidtil er der kun en anerkendt antidote: Fomepizol (4-me thylpyrazole), de krævede behandlinger koster omkring $ 4.000. På grund af de relativt høje omkostninger ved behandling med Fomepizol, anvendes Ethanol stadigvæk ofte til at behandle EG forgiftning.

DeToxTM forhindrer dermed Ethylenglycol i at metabolisere til et giftigt og dødeligt biprodukt ved oral indtagelse.

Alle Hydratech produkter med DTX betegnelsen er afgiftet med vores DeToxTM additiv.