For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Glycol

Teknisk information

Glycoler er menneskeskabte flydende kemikalier, som er fremstillet af råolie og naturgas, og de anvendes i fremstillingen af mange velkendte husholdningsartikler som polyesterstof, plasticflasker og motorkølervæsker. Glycoler anvendes som varmeoverførselsvæsker med frostsikringsfunktion til en lange række applikationer.

På verdensplan, anvendes der ca. 20 mia. liter af forskellige glycoler hvert år, hvoraf ca. en femtedel bruges i Nordamerika. Efterspørgslen efter glycoler er i fortsat stigning i takt med den stigende produktion af plastikbaserede produkter og automobiler - specielt i Kina.

Som med alle masseproducerede kemikalier, er den kommercielle levedygtighed baseret på stordriftsfordele, hvorfor alle små eller ældre produktionsenheder lukkes.

Hovedglycolerne, der bruges som base for formuleringer til varmeoverførselsvæsker er:

Propylenglycol er tilgængelig i to forskellige former: 1,2 Propandiol, som er afledt af råolie og 1,3 Propandiol, som i stigende grad udvindes af plantematerialer.

Hydratech har i samarbejde med Evans Cooling Systems, Inc. of Connecticut, USA formuleret og patenteret adskillige glycolblandinger, som kombinerer høj termisk effektivitet samtidig med, at de er ugiftige. Venligst bed om vores udvalg af DTX produkter til brug i alle sektorer.