For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Vilkår og betingelser

Informationerne på denne hjemmeside har kun til formål at informere generelt. Informationen er lavet af Hydra Technologies Ltd. og Hydratech Scandinavia, og vi gør vort bedste for at holde informationerne up-to-date og korrekte, dog giver vi ingen erklæringer eller garanti af nogen art , udtrykkelige eller formodet, omkring færdiggørelsen, nøjagtigheden, pålideligheden, anvendelsen og tilgængeligheden med hensyn til hjemmesiden eller dennes informationer, produkter, services eller tilhørende grafik, som er indeholdt på hjemmesiden af enhver art. Det er derfor ens egen risiko at benytte sådan information.
Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skader uden undtagelse, indirekte eller efterfølgende tab eller skader eller andre former for tab eller skader som følge af tab af data eller omsætning i forbindelse med brug af dette website.
På dette site er det muligt at tilgå andre websites gennem links, som er uden for ansvar og kontrol af Hydra Technologies Ltd. og Hydratech Scandinavia. Vi har ingen kontrol over form, indhold og tilgængelighed på disse websites. At disse websites links er på dette website implicerer ikke en anbefaling eller fremhævelse af de synspunkter, der fremgår af disse websites.
Enhver mulig indsats foretages for at holde dette website kørende og fungerende. Hydra Technologies Ltd. og Hydratech Scandinavia tager dog ikke ansvar for og vil ikke være forpligtiget af, at dette website kan være ud af drift på grund af tekniske forstyrrelser, som er uden for vores kontrol.