1

FoodCool DTX

Events

FoodCool DTX

Hydratech Scandianvia introducerer et nyt effektivt kølemiddel, baseret på afgiftet Ethylenglycol, som må anvendes i fødevare- og bryggerisektoren - FoodCool DTX.

FoodCool DTX er formuleret specielt til brug i fødevaremiljøer for at udnytte de fordele Ethylenglycol har i forhold til Proprylenglycol. FoodCool DTX er produceret med Hydratech's patenterede DeToxTM additiv, som afgifter (det høje indhold af) Ethylenglycol(en). FoodCool DTX er testet og klassificeret som værende afgiftet af et af de førende EPA laboratorier. FoodCool DTX er i foråret 2015 godkendt i forhold til nyeste gældende lovgivning (CLP, OECD, Reach etc.) samt af arbejdstilsynet og fødevareministeriet i Danmark. Danmark er valgt som land for at få FoodCool DTX godkendt, idet Danmark har verdens strengeste krav på området. Godkendelsen af FoodCool DTX har Hydratech Scandinavia fået lavet med hjælp fra Mediator.as som er specialiserede inden for dette felt, hvilket giver sikkerhed for, at alle detaljer er medtaget i forhold til, at FoodCool DTX må anvendes i fødevare- og bryggerisektorerne. For at understøtte dette har Hydratech Scandinavia fået udarbejdet en teknisk rapport, hvoraf følgende er et uddrag:

"The FoodCool DTX incl. the patented DeToxTM additive has been evaluated for its potential to produce death following oral administration at a dose of 5g/kg of body weight. In humans, the lethal dose of Ethylene Glycol is estimated to be in the range of 1,4-1,6 g/kg. No mortality was observed when dosed at a high range of 9 g/kg to 21 g/kg. Thus it can be concluded, that the Ethylene Glycol has been detoxed and is no longer subject to toxicity matters. According to article 8 in CLP it can be concluded, that the products containing Ethylene Glycol and no other substances which are classified in amounts above the generic limits, are not subject to a classification."

"The uses of refrigerants like FoodCool DTX in secondary refrigerant systems in the food industry are regulated by the framework Regulation (EC) No. 1935/2004 which applies to all food contact materials. Hydratech has been in contact with The Danish Veterinary and Food Administration in February 2015 regarding the product FoodCool DTX, and they had no objection against the use of FoodCool DTX as secondary refrigerant, furthermore they stated that FoodCool DTX does not need to be registered due to it's not a food contact material. Taking into consideration the above the use of FoodCool DTX in brines in secondary refrigerant systems is not considered to be problematic, as the lowering of the toxicity of EG in FoodCool DTX resulting from the addition of the DeTox® additive renders the product practically non-toxic."

"The Danish authorities have been chosen, as it is well-known Denmark has the most severe legislation regarding chemicals in EU. Therefore Denmark can be seen as benchmark regarding the current legislations on the area (food industry) which includes REACH, CLP and (EC) No. 1935/2004. It is evident from the tox-report, the patent and the legislations concerning the product, e.g. CLP, REACH and regulation on the food industry, that FoodCool DTX is a secondary refrigerant of low toxicity and that it will have no contact with food materials under normal/foreseen circumstances. The product does not need to be classified according to REACH 1907/2006 and CLP 1272/2008 due to the detoxing of Ethylene Glycol. Based on the supporting documents to the patent concerning the DeTox® additive, the low level of risks posing when handled in a correct manner mediator A/S considers the use of FoodCool DTX in the food industry as of low concern.Hydratech and mediator A/S have contacted the Danish Veterinary and Food administration in order to get a confirmation from them concerning our assessment of the product, as safe to use in the food industry and not requiring an approval. The reason behind this, is that the Danish Veterinary and Food administration is the authority at this field and their acceptance of mediators A/S' assessment approves the product to be marketed."

Back to News