products

FoodCool DTX Fysiske egenskaber

Densitet:

1.04 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Flere FoodCool Produkter

  Højeffektiv sekundær kølevæske til proceskøling i fødevaremiljøer, baseret på afgiftet Ethylenglycol blandet med det patenterede DeTox™ additiv og hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning, der opfylder korrosionsstandarderne i henhold til BS6580 & ASTM D1384.

  FoodCool DTX er formuleret specielt til brug i fødevaremiljøer uden direkte fødevarekontakt samt for at udnytte de fordele Ethylenglycol har i forhold til Propylenglycol:
   


  Antifreeze Frostsikring

  FoodCool DTX kan blandes med vand i ethvert forhold og kan beskytte RAC systemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentrationen.

  non toxic Afgiftet

  Selv om FoodCool DTX er baseret på Ethylenglycol, er det testet og klassificeret som afgiftet af et EPA certificeret laboratorium. Tidligere var Propylenglycol det eneste tilgængelige ugiftige glycolprodukt. Dette er ikke længere tilfældet. Hydratech har i sammarbejde med Evans Cooling Systems, Inc. udviklet det patenterede DeToxTM additiv. DeToxTM forhindrer Ethylenglycol i at blive omsat (under fordøjelse) til giftige biprodukter, som kan forårsage nyresvigt, blindhed og døden. Tests, udført med FoodCool DTX, bekræfter, at giftigheden er " så lille, at the var umuligt at bestemme en LD50 værdi".

  DeTox® additivet har meget lidt indflydelse på varmeoverførsels- eller frostsikringsevnen. Der kræves ens volumen, hvadenten det er FoodCool DTX eller Ethylenglycol med hensyn til at opnå en specifik frostbeskyttelse. 

  For at forhindre utilsigtet indtagelse kan Bitrex eller ekstra farve tilsættes.

  Optimum Flow Optimalt Flow

  FoodCool DTX har forbedrede varmeoverførselskarakteristika inklusiv lavere dynamisk viskositet og højere varmelederevne. Ved at rette henvendelse til os, kan detaljeret sammenligningsdiagram rekvireres. 

  Corrosion control Korrosionskontrol

  FoodCool DTX indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Det er testet i overenstemmelse med BS5117 og opfylder BS6580, ASTM D1384 korrosionsstandarder - er godkendt i henhold til nyeste gældende lovgivning (CLP, REACH og OECD), arbejdstilsynet og fødevareministeriet i Danmark.

  FoodCool DTX indeholder også scaling og biologiske hæmmere for at forhindre tilsmudsning - hvilket samtidig medfører en længere driftstid og højere termisk effektivitet. 

  Biodegradable Bionedbrydelig

  FoodCool DTX blandinger er bionedbrydelige (90% i løbet af ti dage), og de hverken forbliver eller ophobes i miljøet. 

  Quality Assured Kvalitetssikret

  Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

  Anvendelse

  I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldsrester før brug.

  For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

  Bestem den totale volumen i systemet og påfyld FoodCool DTX  i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se blandingstabellen). Mindstemængden af FoodCool DTX bør ikke være mindre end 22% af systemets volumen, og der bør normalt ikke være mere end maks. 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til opblandingen. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin (Cl-).

  Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad. Som kan rekvireres ved henvendelse til os.

  Holdbarhed: 3 år i forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

  Leveres i:  25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

  FoodCool DTX kan leveres færdigblandet og efter ønske tilsættes Bitrex eller ekstra farve.

  Blandingsguide

  Frostsikring °C v/v af FoodCool DTX Refraktiv Indeks
  -10 22% 1.356
  -15 28% 1.362
  -20 33% 1.367
  -25 38% 1.372
  -30 42% 1.376
  -35 46% 1.380

  Til måling af procentdelen af FoodCool DTX i systemet anvendes et refraktometer.