products

Thermox FPG Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.15 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Gennemsigtig, lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Frostsikret varmeoverførselsvæske til brug i jord- og luftvarmesystemer baseret på propylenglycol, blandet med hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning, der opfylder kravene i henhold til BS6580 & ASTM D1384.

Thermox FPG er særligt formuleret til anvendelse i  jord- og luftvarmesystemer som varmeoverførselsvæske.


Antifreeze Frostsikring

Thermox FPG udviser super kølekarakteristiska og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvilket fjerner bekymringerne for frostsprængning og udvidelse i systemet.

non toxic Giftighed

Thermox FPG har en LD50 giftighedsvudering (Oral Rat) på ≥15,000 mg/kg bw, hvilket svarer til relativt harmløs" i henhold til Hodge & Sterner skalaen.

Corrosion control Korrosionskontrol

Thermox FPG  indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt findes i varmepumpesystemer. Produktet er testet i overenstemmelse med BS5117 og møder BS6580 & ASTM D1384 korrosionsstandarder. 

Biodegradable Bionedbrydelig

Thermox FPG blandinger er nemt bionedbrydelige (90% over ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk affald før brug.

For at reducere korrosion bør luftindtaget minimeres.Et system under tryk er bedst. 

Bestem systemets totale volumen og tilføj Thermox FPG i henhold til systemets minimum brugstempratur (se tabellen).Minimummængden af Thermox FPG bør ikke være mindre end 25% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til blandingerne. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorider [Cl-]. 

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som er tilgængeligt via login eller ved at kontakte os.

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke må udsættes for direkte sollys 

Leveres i: 25, 205 & 1,000 liter beholdere og i tanke.

Thermox FPG kan også leveres færdigblandet - klar til brug. 

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af Thermox FPG Refraktiv Index
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af Thermox FPG i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle Thermox væsker