products

Thermox FXC2 Fysiske egenskaber

Densitet:

1.02 - 1.26 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

Klar, lettere viskøs væske, der er lettere sødlig i smagen med en karakteristisk aroma, som ikke er gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Varmeoverførselsvæske med antifreeze-funktion, til brug i jord og luftvarmegenvindingssystemer. Baseret på raffineret vegetabilsk ekstrakt blandet med hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning testet i henhold til BS6580 og ASTM D1384.

Thermox FXC2  er særligt formuleret til at forsyne installatører af jord- og luftvarmepumper med en 100% genanvendelig  varmeoverførselsvæske, som ikke er udvundet af råolie. Thermox FXC2  er baseret på raffinerede vegetabliske ekstrakter, som er bionedbrydelige og termisk mere effektive, når det kommer til varmehåndtering i forhold til kølevæsker baseret på propylenglycol. Derudover kan Thermox FXC2 anses som en af de mest miljøvenlige antifrostvæsker på markedet. 


Antifreeze Frostsikring

Thermox FXC2 kan blandes med vand i alle proportioner og kan beskytte jord- og luftvarmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration.

Thermox FXC2 udviser super kølekarakteristika,og blandinger med over 50% volumen fryser aldrig helt, hvorved frostsprængninger og udvidelse i systemet undgås.

non toxic Giftighed

Thermox FXC2 har i henhold til LD50 testen (Oral Rat)  opnået en værdi på ≥ 15,000 mg/kg af kropsvægten, hvilket svarer til 'relativt harmløs' i henhold til Hodge & Sterner skalaen. 

Renewable Vedvarende

Fremstillet af en blanding af raffinerede vegetabilske ekstrakter, er derfor ikke udvundet af råolie eller har indhold af syntetiske komponenter.

Corrosion control Korrosionskontrol

Thermox FXC2  indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt er i sådanne systemer. Produktet er blevet testet i overenstemmelse med BS6580 og ATSM D1384 korrosionsstandarder og møder begge

Thermox FXC2  indeholder hæmmere mod slid og biologisk tilsmudsning, dette hjælper med at forhindre tilsmudsning af væsken, og det underbygger en lang driftstid og stor varmeoverførselseffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

Thermox FXC2 blandinger er nemt bionedbrydelige (90% over ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes  i miljøet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologisk affaldsbelægninger før brug. 

For at minimere korrosion bør luftindtag minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem totalvolumen i systemet og tilsæt Thermox FXC2 i henhold til systemets minimum brugstemperatur (se tabellen). Minimummængden af Thermox FXC2 bør ikke være mindre end 25% af systemets volumen, og maksimalt bør der normalt ikke være mere end 60% i systemet. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne opblanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorider [Cl-].

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, som er tilgængelig via login eller ved henvendelse til os.

Holdbarhed: 3 år i en forseglet beholder, som ikke udsættes for direkte sollys.

Leveres i: 25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Thermox FXC2 kan også leveres færdigblandet klar til brug.

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af Thermox FXC2 Refraktiv Index
-10 25% 1.356
-15 33% 1.364
-20 39% 1.370
-25 44% 1.373
-30 48% 1.380
-35 52.5% 1.383

Til måling af procentdelen af Thermox FXC2 i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle Thermox væsker