products

Thermox ITF Fysiske egenskaber

Densitet:

1.08 -1.2 g/cm³ afhængigt af hæmmere

pH:

7.5 - 10.5 afhængigt af hæmmere

Kogepunkt:

>100°C

Karakteristika:

En gennemsigtig, lettere viskøs væske. Produktet smager en smule sødligt og har en karakteristisk aroma, som ikke er for gennemtrængende.

Leveres i:

25, 205 & 1,000 liter beholdere og i hele tanke.

Datablade

For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Industriel varmeoverførselsvæske med frostsikringsfunktion. Baseret på Ethylenglycol og hæmmere mod korrosion, slid og biologisk tilsmudsning testet i henhold BS6580 og ASTM D1384.

Thermox ITF er specielt formuleret til brug som en industriel varmeoverførselsvæske med frostsikringsfunktion i jord- og luftvarmeanlæg.


Antifreeze Frostsikring

Thermox ITF kan blandes med vand i alle proportioner og kan beskytte jord og luftvarmesystemer helt ned til -50°C afhængigt af koncentration.

Thermox ITF udviser super kølekarakteristiska, og blandinger med over 55% volumen fryser aldrig helt, hvorved frostsprængninger og udvidelse i systemet undgås.

Optimum Flow Optimalt Flow

Thermox ITF har forbedrede varmeoverførselskarakteristika, hvilket inkluderer lav dynamisk viskositet og høj varmeoverførsel.
For detaljerede sammenligninger se venligst Performancekurver- som kan fås ved henvendelse til os.

Corrosion control Korrosionskontrol

Thermox ITF indeholder synergistiske korrosionshæmmere, som beskytter metaller, der normalt findes i sådanne systemer. Produktet er testet i hendhold til BS5117 og opfylder både BS6580 og ASTM D1384 korrosionsstandarder. 

Thermox ITF indeholder  hæmmere  mod slid og biologisk tilsmudsning, - hvilket giver lang driftstid og stor varmeoverførselseffektivitet.

Biodegradable Bionedbrydelig

Thermox ITF blandinger er nemt bionedbrydelige (90% over ti dage) og vil ikke forblive eller ophobes i miljøet.

Quality Assured Kvalitetssikret

Alle Hydratech produkter er fremstillet i overensstemmelse med ISO9001.

Anvendelse

I henhold til BSRIA guide BG 29/2012, bør alle rørbaserede systemer være rene og uden biologiske affaldspartikler før brug.

For at minimere korrosion bør luftindtaget minimeres. Et system under tryk er bedst.

Bestem systemets totalvolumen og tilsæt Thermox ITF i hendhold til anlæggets minimum brugstemperatur (se tabellen). Minimummængden af Thermox ITF bør ikke være mindre end 20% af systemets volumen og maximalt bør der normalt ikke være mere end 60%. Vi anbefaler brug af filtreret, destilleret eller UltraPure™ vand til denne blanding. Undgå at bruge vand med høje niveauer af calciumsalte eller klorin [Cl-].

Sikkerhedsdatablad: Se venligst det tilhørende sikkerhedsdatablad, tilgængeligt via login eller ved at kontakte os. 

Holdbarhed: 3 år i forseglede beholdere, som ikke må udsættes for direkte sollys.

Leveres i:  25, 205 & 1000 liter beholdere samt hele tanke.

Thermox ITF kan også leveres færdigblandet klar til brug.
 

Blandingsguide

Frostbeskyttelse °C v/v af Thermox ITF Refraktiv Index
-10 20% 1.349
-15 27% 1.355
-20 32% 1.359
-25 37% 1.363
-30 41% 1.366
-35 45% 1.369

Til måling af procentdelen af Thermox ITF i systemet anvendes et refraktometer.

tilbage til alle Thermox væsker