For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Alkohol

Teknisk information

Ethylalkohol

I daglig tale benævnt som Ethanol og lejlighedsvis som EA og ren sprit.

Ethanol er historisk anvendt i nogle kølesystemer til drikkevarer, skøjtebaner og geotermiske varmegenvindingsanlæg, specielt i Skandinavien og Canada. Den fortsatte anvendelse af produktet i disse lande overvejes indegående på grund af helbreds- og sikkerhedsårsager - helt konkret er det let antændeligt i koncentrationer over 5% i vand. .

Methylalkohol

Omtales normalt som Methanol og i nogle tilfælde som træsprit.

Methanol har mange fællestræk med Ethanol, men er meget mere giftig og som konsekvens heraf, anvendes det sjældent i moderne systemer.