For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Briner

Teknisk information

Strengt taget bør alle antifrostopløsninger, som falder indenfor brinekategorien, være baseret på en saltopløsning. F.eks. calciumchlorid, kaliumacetat etc.
I kemisk terminologi er opløsninger baseret på alkohol, glycol og glycerin ikke briner/saltopløsninger. Men der er stadig en tendens indenfor industrien til at anvende brine som en fællesterm for alle vandbaserede antifrostopløsninger. For at undgå fejl anbefaler vi en omhyggelig specifikation af den krævede væsketype, før der vælges eller købes.

Chlorider

Chloridopløsninger, som anvendes i kølesystemer, inkluderer calciumchlorid, natriumchlorid, magnesiumchlorid og lithiumchlorid. Frostkurverne er stejle, og man skal være omhyggelig, når koncentrationen i relation til det eutektiske punkt skal tages i betragtning. Mens varmeoverførselsegenskaberne og viskositeter er gode, når de sammenlignes med alkoholer, glycoler og glycerin, så er korrosiviteten væsentligt ringere. Chloridopløsninger kræver konstant pH buffer og et højt niveau af hæmmere for at holde korrosionen i skak. 

Kaliumacetat & Kaliumformiat

Også benævnt kaliumsalte og briner, yder kaliumopløsninger gode varmeoverførsels- og pumpeegenskaber. I virkeligeheden meget bedre end nogle af de antifrostløsninger, der er alkohol-, glycol- eller vegetabilsk baseret. Men de har også en ulempe, helt konkret er de meget mere korrosive, specielt overfor zink og aluminium. For at få gavn af de positive fordele ved kaliumopløsninger, anbefales det at anvende 100% rustfri stålsystemer og helst en 316SS kvalitet eller derover.