For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

FAQs

Teknisk information

1. Hvad er de vigtigste forskelle mellem Ethylenglycol og Propylenglycol? 

Ethylenglycol: Ethylenglycol anvendes idag hovedsageligt på grund af væskens egenskaber som frostsikringsmiddel. Dog er dette kemiske produkt også værdifuld til adskillige andre anvendelser, som er afhængige af en eller flere ekstra egenskaber. Det har opløsende, smørende, blødgørende  og hygroskopiske egenskaber. Herudover reagerer væsken nemt med andre kemiske produkter. Det er grunden til ethylenglycols populariet som en industriel råvare. 

Propylenglycol: Den lave giftighed af propylenglycol, som er unik blandt glycolerne, betyder, at indtagelse af produktet ikke medfører svær sygdom eller død. Der findes forskellige kvaliteter, beregnet til forskellige niveauer af kontakt med den menneskelige organisme. Tilfælles med andre glycoler er propylenglycol farveløs og lugtfri og har et bredt spektrum af opløsningsegenskaber for organiske materialer, ligesom det er fuldstændig vandopløseligt. 

Kort sagt : Ethylenglycol er det mest giftige af de to glycoler, så derfor bør Propylenglycol bruges til enhver anvendelse eller løsning, som kan indtages/fordøjes af mennesker.

2. Kan jeg anvende automobilglycol / bilfrostsikringsmiddel i mit køleanlæg?

NEJ! Næsten alle frostsikringsmidler til automobiler indeholder silikatbaserede hæmmere, som danner gel og tilsmudser varmeveksleroverfladerne og reducerer energieffektiviteten. Det har vist sig, at disse silikater i høj grad reducerer levetiden for pumpepakningerne.

3. Hvilken kølevæske skal jeg bruge i mit system, CoolFlow IG eller CoolFlow FG?

Hvis dit system er udformet sådan, at kølevæsken kan komme i kontakt med mad eller drikkevarer, så skal du bruge CoolFlow FG (Propylenbaseret fødevareklassificeret kølevæse). Ellers kan CoolFlow IG anvendes (Ethylenbaseret industriel klassificeret kølevæske). Se 1. spørgsmål  for yderligere detaljer om forskellen mellem Propylen- og Ethylenglycol.

4. I tilbyder farve, ultraviolet (UV) og lugtindikatorer for CoolFlow produkterne, hvorfor har jeg brug for disse?

Indikatorerne tilbydes for nemmere at kunne spore lækager. Hvis dit system anvendes til føde- eller drikkevarer, så anbefales i allerhøjeste grad farve- og lugtaddivter af to årsager:
1. Duftindikatoren, som indeholder bitrex (den bitreste substans, som vi mennesker kender), vil gøre ethvert spiseligt produkt uspiseligt - smagen er så ækel, at det spyttes ud ved indtagelse, hvilket er med til at forhindre sygdom og andre mulige bivirkninger fra indtagelse af glycol.
 2. Farveindikatorerne (f.eks. rød, blå, grøn, gul) og UV-farver gør det tydeligt, at der er en lækage - hvilket er nyttigt i både fødevare- og industrisystemer.

5. Hvad skal jeg gøre af min brugte kølevæske?

Brugt kølevæske betragtes som FARLIGT AFFALD og skal behandles i henhold til gældende lovgivning om bortskaffelse. Så derfor er det MEGET VIGTIGT, at du ikke bare hælder brugt kølevæske i kloakker og afløb, da det kan forårsage sygdom og død for de organismer, der indtager det (inklusiv havdyr, kæledyr og mennesker). Har du brug for råd og vejledning vedrørende bortskaffelse af kølevæske, er du velkommen til at kontakte os.

6. Hvad er forskellen mellem frost- og spræningsbeskyttelse?

Frostbeskyttelse er vigtig, når et system kræver pumpning. Den opnås, når glycolkoncentrationen i et system er tilstrækkelig til at forhindre dannelse af iskrystaller, når væsken udsættes for dens laveste temperatur.

Kort sagt : Frostbeskyttelse forhindrer, at væsken fryser, og den holdes helt fri for frost. Sprængningsbeskyttelse betyder, at væsken ikke fryser så meget, at der opstår sprængninger / maskinskader i systemet.