For vejledning

Tlf.: +45 42364190
Email:
info@hydratech-scandinavia.net

Vandkvaliet / Omvendt Osmose

Teknisk information

OMVENDT OSMOSE (RO)

Vi anvender Omvendt Osmose (RO) til fremstilling af UltraPureTM vand. Omvendt osmose-anlæg (RO-anlæg) bruges til fremstilling af afsaltet vand. RO-anæg fjerner pyrogener (feberstimulerende signalmolekyler), bakterier og op til 90% af organiske stoffer. Herudover tilbageholder det op mod 98-99% af vandets salte, mineraler og mikroorganismer.

Vandkvaliteten i Varmeoverførselsvæsker

Selvom det ikke anses for at være så vigtigt, kan kvaliteten af vandet, der blandes i glycol, have stor indflydelse på et systems ydeevne. Vand af marginal kvalitet kan føre til udvikling af scaling, sedimenter eller dannelse af slam i varmeveksleren, hvilket vil reducere varmeoverførsels-effektiviteten. Vand af ringe kvalitet kan skade systemet ved at reducere korrosionshæmmerne og forårsage en række korrosioner inklusiv syreangreb.

Vand der anvendes til at fortynde køle- og varmeoverførselsvæsker skal opfylde visse minimumstandarder for renhed, da urenheder i det tilførte vand kan:

Øge korrosion, forværre pitting af støbejern og stål, forårsage dannelse af scaling og andre aflejringer på varmeoverførsels-overfladerne samt tilstoppe systemkomponenterne.

samt ikke mindst:

reducere effektiviteten af korrosionshæmmerne og øge nedbrydningen af hæmmerne.

For at sikre hæmmernes effektivitet, skal niveauerne af chlorider og sulfater i vand, der anvendes til at fortynde væsker, være under ca. 25 ppm hver især. Total hårdhed bør være under ca. 50 ppm målt som ppm calcium carbonat. Utilstrækkelig vedligehold eller kemisk kontamination vil forkorte brugstiden for væsken, mens glycolopløsninger af høj kvalitet kan vare i 20 år eller mere.?

I de tilfælde hvor aftapningsvand ikke opfylder kvalitetskravene, bør der anvendes demineraliseret eller de ioniseret vand, der har været igennem et omvendt osmoseanlæg for at fjerne skadelige mineraler og salte med henblik på at forlænge væskens levetid.